Corona

Vi er meget opmærksomme på, at forholdsregler i forhold til smitte håndhæves.

Kulturministeriet har d. 8. august i offentliggjort retningslinjer for genåbningens fase 4. Der er mange lempelser i forhold til de tidligere måneder, men også begrænsninger vi skal være opmærksomme på i forhold til at afvikle sommerens ferieaktiviteter.
For at holdledere, frivillige og deltagerne kan være trygge er det vigtigt at retningslinjerne efterleves. Vi skal alle være med til at mindske smittespredningen og derfor skal vi sikre at der er god afstand mellem deltagere, samt at der er en god hygiejne. Noget kan klares med en indretning af stedet hvor aktiviten skal være, mens andet kræver at der er en adfærd før, under og efter aktiviteten som skal overholdes.

Følgende overordnede tiltag gælder:
Isolation: ingen med symptomer må deltage.
Hygiejne: fokus på hosteetikette, håndvand/afspisning og rengøring af fælles kontaktpunkter og udstyr.
Afstand:  den generelle anbefaling er 1 m mellem personer (4 kvm pr. person) – dog 2 m ved kræftig udånding og fx sang.
Kropskontakt: dans, kampsport mv. er i orden, men sørg for at deltagerne ikke skifter makker.
Antal: hvis der er flere end 50 deltagere skal de deles i to adskilte hold hver med en ansvarlig holdleder/frivillig. 

Ovenstående er et udrag af
Kulturministeriets generelle retningslinjer for idræts- og foreningsliv og
DIF/DGIs anbefaling på idrætsområdet.

Plakat til ophængning
Informationsplakat til ophængning på aktivitetsstedet vedr. information til deltagerne.

Du er altid velkommen til at kontakte Idrætsrådet i forhold til spørgsmål om corona.

Herning Kommune inviterer i samarbejde med Herning Idrætsråd, Kulturelt Samråd og kommunens forenings- og kulturliv skolebørn i 0. - 10. klasse til ferieaktiviteter i skolernes sommer- og efterårsferie.

I samarbejde med